Vasile STANCU

Sunt un pasionat de limba grecă veche şi m-am gândit să încerc să împărtăşesc această pasiune şi altora. Trecuseră mulţi de ani din viaţa mea când am descoperit cât de folositor ar putea fi pentru orice om să cunoască această limbă. Eu unul am pornit s-o studiez pentru că am intuit că mi-ar fi util să pot citi Noul Testament în limba lui originală. De ce mi-aş fi dorit asta când există atâtea traduceri foarte bune şi atâtea comentarii în toate limbile pământului? Poate pentru că am întâlnit din când în când oameni care spun despre felurite pasaje cum că "... în cutare loc versiunea cutare nu este chiar corectă, deoarece în limba greacă înţelesul ar fi aşa şi aşa...". Dar oamenii aceia nu cunoşteau ei înşişi limba greacă, ci auziseră şi ei de la alţii cum că (şi acelora li se spusese că) aşa ar fi.

Dacă ar şti ce se găseşte dincolo de bariera necunoaşterii acestei limbi, mulţi ar trebui să-şi dorească s-o înveţe, căci dintr-o dată orizonturile înţelegerii se deschid semnificativ, având în vedere cantitatea uriaşă de literatură din toate domeniile care se face astfel disponibilă în original. Se spune că marele matematician Fermat şi-ar fi notat demonstraţia faimoasei sale teoreme - căreia astăzi încă nimeni încă nu i-a găsit rezolvarea - pe paginile manualului de geometrie în limba greacă al lui Euclid în timp ce-l studia. Citind un pic din acel manual parcă m-a cuprins din nou emoţia din anii de liceu când speram să pot prezenta profesorului meu demostraţia cum că an + bn = cn nu are soluţii decât pentru n = 1 sau 2. Noi spunem 'spaţiu cu două sau trei sau mai multe dimensiuni'; cuvântul grecesc pentru ceea ce numim noi 'dimensiune' în acest caz are înţelesul de 'creştere'. Argumentele acestei ecuaţii 'cresc' de la starea lor liniară la o formă de spaţiu cu atâtea dimensiuni câte unităţi are 'n'. Să-l fi ajutat oare limba greacă pe Fermat în vreun fel? Te provoc!...

Şi-apoi câte şi mai câte: de la medicina lui Hipocrate la ascuţimea de minte a lui Socrate şi comediile atât de suculente ale lui Aristofan – despre care aş spune că este, parcă, precum Caragiale al nostru, veşnic actual – toate te îndeamnă, dacă îţi dai un pic de răgaz să te gândeşti, la învăţarea acestei limbi.

Cuprins:
Greaca veche