Vasile STANCU

Sunt un simplu creştin. Am dorit să alcătuiesc pagina aceasta din imboldul de a împărtăşi oricui ar dori să cunoască gândurile, frământările mele şi felul meu de înţelegere a lucrurilor privitoare la viaţa de creştin. Există în lume o mare inflaţie de idei şi curente religioase, iar omul care caută cu sinceritate calea aceea îngustă, pe care ştie că poate porni doar dacă apucă să intre printr-o poartă despre care a auzit că este strâmtă, se va găsi adesea, ori de câte ori porneşte printre oameni în căutarea ei, în mijlocul a o mulţime de răscruci. Şi ce oare ar trebui să aleagă?

Frământarea mea principală este aceea de a urma calea credinţei în Dumnezeu prin Isus Hristos, dar nu neapărat cum o croiesc oamenii, ci aşa cum a fost ea dezvăluită de Isus, odată pentru totdeauna pentru toţi oamenii. Ştiu bine că pentru asta este necesar să cunosc bine această cale, căci dacă n-o cunosc, nici nu voi şti dacă merg cu adevărat pe ea sau dacă am intrat cumva pe o alta. Şi cum voi ajunge s-o cunosc? Cine mi-o va arăta? Isus Hristos, desigur. El spune despre sine că este „calea, adevărul şi viaţa” şi a confirmat, prin lucrările pe care le-a făcut înaintea oamenilor, că tot ceea ce făcea şi spunea nu era de la el, ci de la Dumnezeu. Şi ne-a arătat această cale, nouă, oamenilor, nu doar descriind-o în cuvinte şi imagini, ci mergând el însuşi pe ea, parcurgând-o toată. Ştiind acest lucru, putem avea credinţa că vom fi în stare să desluşim cu precizie care este calea pe care Dumnezeu se aşteaptă ca noi să umblăm pentru ca la sfârşit să ne putem bucura de viaţa pe care el ne-a dăruit-o prin jertfa lui Isus, viaţa adevărată, ce nu se sfârşeşte niciodată.

Nu m-a autorizat nimeni să vorbesc despre aceste lucruri şi nici nu reprezint crezul oficial al vreunui cult religios. Ceea ce urmează nu este decât rezultatul strădaniilor mele de a înţelege voia lui Dumnezeu. Şi m-aş bucura să primesc reacţii de la cei ce vor citi aceste lucruri.

Gânduri creştineCuprins:

· Lecţii biblice

· Comentarii biblice:

· Matei

· Luca

· Ioan

· Romani

· Apocalipsa